Disclaimer

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Op de teksten, afbeeldingen en programmatuur rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de teksten, afbeeldingen en programmatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Locosoft is nadrukkelijk verboden.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Onder geen enkele omstandigheid kan Locosoft aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website www.locosoft.nl wordt verstrekt.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Kotterstraat 16, Raalte - info@q-lise.com
Copyright © 2023 Q-lise
All rights reserved